Corona

Det er vigtigt for os, at du som deltager kan føle dig sikker og tryg ved at være en del af vores arrangementet. Vi vægter også vores egen sikkerhed og tryghed højt. Derfor har vi blandt andet udviklet et adfærdskodeks, som vi forventer, at du som deltager overholder. Vi har også udarbejdet en række interne retningslinjer og instruktioner, så de fornødne og påbudte retningslinjer overholdes. Du er altid velkommen til at spørge en official på dagen, hvis du er tvivl om noget. Du kan også sende os en mail.

 • Teksten er opdateret 31/5 med præcisering af “Coronapas […] PCR- eller hurtigtest negativ max 72 timer inden stævnestart […]”.
 • Information om DM Sprintstafet er tilføjet 3/6-2021.

Vigtig information:

Stævnet er tilrettelagt således, at myndighedernes corona-retningslinjer, der forventes at gælde på løbsdagen, overholdes.

Det individuelle sprintmesterskab forudsættes afholdt under overholdelse af ”det lille forsamlingsloft” således, at der på intet tidspunkt er flere end 100 personer til stede på samme sted – i samme aktivitet – samtidig, og af ”det store forsamlingsloft” således, at der på intet tidspunkt er flere end 500 personer i aktivitet samtidig (uanset sted).

Mesterskaberne i sprintstafet forudsættes afholdt under den særlige ordning for afholdelse af større motionsevents, herunder krav om opdeling af eventet i klart adskilte grupper med maksimalt 150 deltagere i hver inklusive officials, samt at det samlede antal deltagere, der er til stede på samme tid, ikke må overstige 3.000. Grupperne skal holdes adskilt ved starten og slutningen af motionseventet.

For begge dage gælder, at arrangementerne afvikles under DOF’s almindelige Reglement 2021 samt

Hvis myndighedernes eller DOFs retningslinjer skærpes inden løbsdagen, kan der ske ændringer i stævneafviklingen. Information herom vil blive givet på denne hjemmeside (se forsiden) og i en opdateret udgave af Instruktionen.

Deltagere i stævnet, der er 15 år og ældre, skal kunne fremvise gyldigt coronapas. Dette gælder både lørdag og søndag. Coronapas er dokumentation for, at indehaveren er enten

 1. Vaccineret mod COVID-19 (har modtaget 1. stik senest 14 dage før stævnestart) eller
 2. PCR- eller hurtigtest negativ max 72 timer inden stævnestart eller
 3. Testet positiv for COVID-19 smitte max. 180 dage og min. 14 dage før stævnestart.

Adfærdskodeks:

Vi forventer, at du som deltager overholder vores adfærdskodeks for sundhedsmæssig sikker afvikling af stævnet: 

 1. Har du symptomer, mød ikke op 
  • Mød ikke op til stævnet, hvis du har symptomer på sygdom. Bliver du syg i løbet af din deltagelse i stævnet, kontakt en arrangør. 
  • Tilmeldte løbere, der melder afbud på grund af akut opstået sygdom, kan få deltagerafgiften refunderet efter henvendelse til stævnets tilmeldingsmodtager.
 2. Stævnet er et kom-og-gå-hjem stævne 
  • Kom kun i nødvendig tid før du skal starte.
  • Når du er kommet i mål, forlader du umiddelbart herefter stævnepladsen. 
 3. Hold om muligt altid 2 meters afstand og undgå håndtryk, kys og kram 
  • Begræns dit antal af nære kontakter. Vis hensyn og hold afstand til arrangører og øvrige deltagere både før, under og efter stævnet. 
  • Brug maske eller mundbind, hvis du ikke kan holde afstand.
 4. Host og nys i dit ærme og brug håndsprit 
 5. Undgå at stimle sammen før og efter stævnet 
  • Respekter myndighedernes anvisninger, før og efter stævnet. Undgå at have nær kontakt med de personer, du ikke ses med til daglig.  Ophold dig ikke unødigt på parkeringspladsen – der er mange grønne områder i nærheden, hvor det er muligt at opholde sig efter stævnet.

Tilmelding

Denne side er opdateret den 3/6-2021. Informationer vdr. tilmelding er også angivet i indbydelsen. Er du i tvivl om noget, er du velkommen til at kontakte os.

Det er ikke længere muligt at tilmelde sig DM Sprint eller DM Sprintstafet. Eventuelle forespørgsler på ændringer kan sendes på mail.

Ordiner tilmelding til DM Sprint og Sprintstafet sker via klubadministrator i O-service og skal ske senest fredag den 21.maj 2021. Herefter er det muligt indtil 96 timer før første start at eftertilmelde sig. Eftertilmelding foregår også på O-service

Forhåndstilmelding til åbne baner foretages for medlemmer af orienteringsklubber under DOF i O-service senest fredag den 28. maj 2021.

Er du ikke medlem af en orienteringsklub, kan du tilmelde dig til åbne baner på mail og indbetaling på konto angivet i indbydelsen. Husk at angive navn, bane og evt. brik. Tilmelding senest fredag den 28. maj 2021.

Hvis intet briknummer anføres, opfattes det som et ønske om leje af brik.

Tilmelding til DM Sprint i WRE-klasserne D21 (W21) og H21 (M21), kan kun ske i
IOF Eventor – DM Sprint
. Dette gælder for både danske og internationale deltagere!

Tilmelding for alle internationale deltagere bortset fra WRE-klasserne ved DM Sprint
sker på stævnets mail og startafgift betales på konto angivet i indbydelsen.


Tilmelding til DM Sprintstafet sker samlet pr. stafethold og med samlet indbetaling
af startafgift.
OBS: Der skal opgives navn, alder, klasse, briknummer, klub og land for hver
deltager og for Sprintstafet også startrækkefølge for holdet.